Ngành Hành chính công tại Đại học SciencesPo

Du Học Pháp ngành Hành Chính Công tại SciencesPo Paris

Chương trình Thạc sĩ về Các vấn đề Công cộng (MPA) là chương trình Thạc sĩ toàn thời gian của SciencesPo dành cho các sinh viên quan tâm đến chính sách công và hợp trong chuyên ngành.

SciencesPo - Theo QS năm 2017, trường SciencesPo xếp hạng 4 thế giới trong giảng dạy Khoa học Chính trị và Hành chính công.

Mục tiêu

Chương trình tập trung vào hoạch định và thực hiện chính sách cũng như quản lý công việc và giới thiệu cho học viên các vấn đề chính sách trong thế giới. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị các kỹ năng để giải quyết các quan điểm địa phương và toàn cầu, và từ quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân với các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có năng lực:

  • Nâng cao năng lực phân tích thông qua phương pháp tiếp cận đa ngành
  • Phát triển kỹ năng quản lý, trọng tâm là lãnh đạo, đàm phán, truyền thông khủng hoảng, ra quyết định và lập ngân sách
  • Trang bị cho sinh viên tốt nghiệp có tầm nhìn đa chiều và toàn cảnh về các vấn đề công cộng bao gồm các giá trị, đạo đức và bối cảnh văn hoá.

Phương pháp giảng dạy sáng tạo

MPA nhấn mạnh các công cụ phân tích liên ngành và các cuộc hội thảo tập huấn thực hành. MPA sử dụng các nghiên cứu và dựa vào kinh nghiệm và tính đa dạng của cá thể phân tích.Chương trình chỉ tuyển từ 20 đến 30 sinh viên/ năm.
Sinh viên cũng tham gia vào một dự án chính sách, tạo cơ hội hợp tác với khách hàng để cùng phát triển và thử nghiệm các giải pháp cho những thách thức về Chính sách công.
Trường bổ sung các Chương trình song song, hợp tác với HEC Paris để cung cấp một văn bằng kép cho các Thạc sĩ.


Buổi lễ Tốt nghiệp của sinh viên tại SciencesPo Paris

Cấu trúc và chương trình học

Định hướng một tuần vào tháng Tám để làm mới kỹ năng đánh giá của sinh viên, giới thiệu các vấn đề chính sách quan trọng sẽ được thảo luận và để khởi động các đề cương cá nhân.

Học kỳ mùa thu gồm có:
Hai môn học chính: Chính sách công và Kinh tế vĩ mô cho Chính sách công;
Một một học bắt buộc và hai môn được lựa chọn trong số các chương trình cung cấp chính sách hoặc các môn tự chọn.
Học kỳ kéo dài hai tuần vào tháng Giêng để phát triển các kỹ năng thực tiễn và tập trung vào các vấn đề chính sách cụ thể.

Học kỳ mùa xuân bao gồm có:
Ba môn học chính: Thực hiện chính sách, Kinh tế công cộng và Lãnh đạo và thay đổi tổ chức;
kết hợp với hai môn học tự chọn được lựa chọn trong số các chương trình cung cấp chính sách hoặc các môn tự chọn và Dự án về chính sách công.

Khóa mùa hè bao gồm các khóa học nâng cao và tập trung vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý thực tế, đồng thời hoàn thành dự án chính sách.
Ngoài các điều trên, sinh viên có thể chọn để ghi danh vào một khóa học ngôn ngữ. Sinh viên không phải là người Pháp đặc biệt được khuyến khích ghi danh vào các lớp học tiếng Pháp để nâng cao khả năng ngôn ngữ.
Tổng số tín chỉ yêu cầu tổng thể là 80 ECTS (hoặc 20 Môn học về Tiêu chuẩn Khoa học Hàn lâm).

Học phí và Trợ cấp Tài chính

Học phí cho toàn bộ chương trình được đặt ở mức 21 000 €. SciencesPo trao học bổng cho một số sinh viên được chọn, dưới hình thức giảm học phí. Mức giảm học phí này dao động từ 10% đến 50%.
Tìm thông tin về các nguồn hỗ trợ tài chính khác của Quỹ Học bổng và Trợ giúp Tài chính.
>>>>Xem thêm tại: https://duhocphap.com.vn/n269/Du-Hoc-Phap-tai-Truong-Paris-Saclay.html

Tin liên quan:

Tư vấn miễn phí
0914 098 008
Len dau trang
Đăng


vấn